Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2015/2016

W związku z nowym rokiem szkolnym, w szkole odbędą się kolejne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do 11.09.2015 prosimy o zgłoszenia maksymalnie 3 osób z każdej klasy. Nazwiska kandydatów przyjmuje opiekun SU- p. Marta Podurgiel.

W dniach 16-17 września uczennice klasy II TF będą rozdawały poszczególnym klasom karty do głosowania. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na terenie szkoły ora na stronie internetowej szkoły w poniedziałek 21.09.2015.