Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

GRAFIKA KOMPUTEROWA - nowość!

ZDZ grafika srednia

Zapraszamy na 80 godz. szkolenie

GRAFIKA KOMPUTEROWA

skierowane do osób, które zamierzają zawodowo lub amatorsko wykorzystywać programy graficzne.

Chcą przygotowywać materiały graficzne o własnej firmie.

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności tworzenia grafiki wektorowej w programie Corel Draw oraz obróbki grafiki rastrowej w programie Adobe Photoshop.

 

Program szkolenia:

GRAFIKA WEKTOROWA w programie CorelDraw ( 40 godz.) :

 • Podstawowe wiadomości o programie
 • Obszar roboczy programu
 • Rysownie obiektów: prostokąt, elipsa, wielokąt
 • Użycie narzędzi: środki artystyczne, łamania, wymiary
 • Sposoby wypełniania obiektów
 • Grafika rastrowa a mapy bitowe
 • Przygotowanie dokumentu do druku

GRAFIKA RASTROWA w programie Adobe Photoshop ( 40 godz):

 • Wprowadzenie
 • Interfejs użytkownika
 • Parametry zdjęcia
 • Fotomontaż
 • Retusz portretu
 • Retusz sylwetki
 • Publikacja drukowana

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:

 • tworzyć grafikę wektorową w programie Corel Draw
 • korzystać z narzędzi programu CorelDraw
 • obrabiać grafikę rastrową w programie Adobe Photoshop
 • tworzyć plakaty, szyldy i foledry reklamowe, ulotki, wizytówki, broszury, loga firm itp.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje i zgłoszenia:

DOTACJE na START - Rekrutacja -01.03 - 01.04.2019 r.

plakat reklamowy 1 1

 

Kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności: do 24.330,00 zł

 

Dokumentacja REKRUTACYJNA

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają 4 poniższe WARUNKI:

 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo
 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują subregion suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski lub moniecki
 • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach ( max. wykształcenie średnie)

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • dotacje na rozpoczęcie działalności do 24.330,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowane przez okres pierwszych 6 miesięcy do 1.850,00 zł miesięcznie, a przez kolejne 6 miesięcy do 490,00 zł miesięcznie
 • specjalistyczne wsparcie towarzyszą - indywidualne i grupowe poradnictwo w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności
 • Forum Wymiany Doświadczeń

PUNKT REKRUTACYJNY:

SUWAŁKI ul. Kościuszki 23

tel. 87 566 37 87

e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

godz. 7.30 - 15.30

Weekendowe WARSZTATY KROJU I SZYCIA spódnicy

centymetr

Weekendowe WARSZTATY KROJU I SZYCIA SPÓDNICY

 

Zapraszamy na zajęcia osoby, które nigdy wczesniej nie miały styczności z maszyną oraz amatorów szycia z niewielkim doświadczeniem krawieckim.

Na zajęciach uszyjecie zaprojektowaną przez siebie spódnicę, a także nauczycie się wykonywać typowe przeróbki krawieckie.

 

 

 

Wymagania: brak

W PROGRAMIE :

 1. Podstawowe techniki szycia: przybory do szycia, obsługa maszyn do szycia i overlocka,podstawowe ściegi z maszyn i ich zastosowanie, rodzaje tkanin, prawidłowe krojenie materiałów, szycie po prostej, po łuku, ryglowanie, sposoby łączenia krawędzi tkanin, rodzaje szwów
 2. Wykorzystywanie gotowych wykrojów: anatomia figury kobiecej, pomiary antropometryczne i krawieckie, zapoznanie się z gotowymi wykrojami
 3. Projektowanie spódnicy:  prawidłowe ułożenie formy, przenoszenie linii szwów, odznaczeń zaszewek, podklejanie fizeliną elementów, dopasowanie do wymiarów, wszywanie zamka krytego, przygotowanie paska do spódnicy na własny wymiar, wybór fasonu spódnicy, nauka samodzielnego przygotowania wykroju i dopasowanie do własnych wymiarów, podkładanie dołu, wykańczanie góry spódnicy.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • zajęcia w sobotę i niedzielę w godz. 9.00  - 15.00 ( po 8 godz. lekcyjnych)
 • zajęcia w 100 % praktyczne odbywające się w pełni wyposażonej pracowni krawieckiej 
 • zapewniamy maszyny i tkaninę do ćwiczeń
 • uszyta odzież na zajęciach pozostaje własnością uczestnika
 • koszt: 380,00 zł od osoby ( grupy max 10 osobowe)

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie AutoCAD

autocadProjektowanie dwuwymiarowe

z wykorzystaniem programu AutoCAD

Szkolenie 70 godz.dla każdego zainteresowanego podstawami obsługi programu

Cel: praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D) w programie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:Podstawy pracy z programem AutoCAD

I PODSTAWY PRACY Z PROGRAMEM AUTOCAD: 

 • wprowadzenie do środowiska pracy
 • ustawienia programu
 • układy współrzędnych
 • nowy rysunek
 • podstawowe obiekty
 • modyfikacja rysunku
 • narzędzia służące do oglądania rysunku
 • kreskowanie
 • wprowadzenie do warstw  

II  AUTOCAD - ZAAWANSOWANE 2 D           

 • dostosowanie programu do własnych potrzeb
 • cechy
 • zaawansowane napisy i teksty
 • rzutnie
 • style wymiarowe
 • style multilinii i punktu
 • odległość, powierzchnia i współrzędne punktu
 • narzędzia rysowania precyzyjnego
 • wydruk
 • centrum danych projektowych

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK BĘDZIE:

znał:

 • zagadnienia ogólne związane z uruchomieniem i obsługa programu AutoCAD
 • sposoby dostosowania programu do własnych potrzeb
 • narzędzia rysunkowe i narzędzia modyfikacji obiektów 2D
 • przygotowanie wydruku

umiał:

 •  swobodnie posługiwać się podstawowymi i zaawanasowanymi funkcjami programu AutoCAD
 • kreslić i modyfikować rysunki płaskie
 • posługiwać się narzędziami do tworzenia i edycji brył oraz powierzchni przestrzennych
 • przeglądać obiekty w przestrzeni
 • tworzyć obiekty przestrzenne na podstawie rysunków płaskich
 • generować dokumentację płaską obiektów bryłowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • płatność w ratach
 • słuchacz otrzymaje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 • zaświadczenie w języku angielskim

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

pomocUdzielanie pierwszej pomocy dla nikogo nie powinno być obce dlatego zapraszamy wszystkich  chętnych na 6 godz.szkolenie dot.

ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

 

 

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków

W PROGRAMIE:

 • Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 • Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
 • Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
 • Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
 • Ewakuacja poszkodowanego
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

KOSZT KURSU: 100,00 zł/osobę         

Ceny z firmami ustalamy indywidualnie. Uzależniona jest od wielkości grupy szkoleniowej.
                                                                                                                     

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel od podstaw

excel 2016

Prowadzimy nabór na 30 godz. szkolenie 

Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel od podstaw.

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi programu Ms Excel.

 

 

 

 Program szkolenia wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz zademoonstrowania zdolności do używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Szkolenie skierowane jest do osób znających podstawy obsługi komputera. 

Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików
 • używania dostępnych opcji w celu udoskonalenia jakości i efektywności pracy
 • wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list
 • edycji wierszy i kolumn w arkuszu 
 • tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji 
 • formatowania liczb i zawartości tekstowych w skoroszycie
 • wyboru, tworzenia i formatowania wykresów
 • poprawnego ustawienia strony ze skoroszytem oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  u.sznipko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23

Szkolenie KASY FISKALNE

kasy fiskalneZapraszamy wszystkich chętnych na jednodniowe szkolenie

KASY FISKALNE i INNE URZĄDZENIA SKLEPOWE

Na szkoleniu poznacie wszystkie tajniki, jakie kryje w sobie to urządzenie oraz zakres podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej, jest wymagane przy zatrudnieniu we wszystkich placówkach handlowych.

 

 

Program szkolenia:

 • Uzyskiwanie raportów kasowych
 • Znajomość aktualnych przepisów prawnych regulujących zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 
 • Znajomość przeznaczenia urządzeń rejestrujących 
 • Wielkość asortymentu oraz optymalna organizacja placówki

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Koszt szkolenia: 90,00 zł 

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 

 

Szkolenia dla pracowników - dofinansowanie 80%-nabór do 30 marca!

Kopia zapasowa Kopia zapasowa Nabór

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Dofinansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim.

 Nabór wniosków trwa od 9 do 30 marca 2018 r.

Z dofinansowania skorzystać mogą: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracownicy.

 

 

Możliwe poziomy dofinansowania:

dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):

 • do 5 000 PLN
 • do 80% kosztów usługi rozwojowej
 • na osobę do 10 000 PLN
 • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Wysokość dofinansownia może wynieść aż 80% kosztów poniesionych na szkolenia.

Szczegóły i dokumenty do złożenia wniosku na stronie WUP. Aby szkolenie mogło być dofinansowane musi zostać wybrane z Bazy Usług Rozwojowych.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Suwałkach oferuje szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie, m.in:

 • egzaminy elektroenergetyczne,
 • obsługi wózków jezdniowych,
 • obsługi suwnic
 • palacz kotłów co.o.
 • krawieckie

 ZDZ w Bazie Usług Rozwojowych: oferta BUR

Możemy również dostosować ofertę do Państwa potrzeb i zamieścić w bazie usług rozwojowych szkolenie zamknięte, adresowane wyłącznie dla Państwa Firmy!

 

FOTOGRAFIA cyfrowa z obsługą Photoshop - zapisy!

foto

 

Zapraszamy miłośników fotografii na  60 godz. weekendowe warsztaty.

FOTOGRAFIA cyfrowa z obsługą Photoshop.

Na zajęciach wystarczy własny apart oraz pasja i chęć do nauki!

 

 Zapisz się online

 

 

 PROGRAM WARSZTATÓW:

1. Fotografia - podstawy, historia - 16 godz.

2. Fotografia krajobrazowa - 8 godz.

3. Fotografia reportażowa  i dokumentalna - 8 godz.

4. Fotografia portretowa - 8 godz.

5. Obróbka zdjęć w programi Phtoshop - 20 godz. 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Piotr Krzysztof Kopciał

mgr sztuki 

specjalność: fotografia

uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Ponad 7 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów fotograficznych 

 

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23