Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej

Wozki elektryczne top2

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem". Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT oraz wymianę butli.

Na spotkanie organizacyjne proszę zabrać dowód osobisty.

 

 NAJNIŻSZA CENA KURSU W REGIONIE: 800,00 zł /os.

w tym oferujemy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • badania psychologiczne (koszt 49,20 zł - wliczony już w cenę kursu)
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (koszt 152 zł - wliczony już w cenę kursu)
 • egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną z wymiany butli (koszt 185 zł - wliczony już w cenę kursu)
 

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczną naukę jazdy i czynności związane z wymianą butli.

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

 

Informacje i zgłoszenia:
 • tel. 87 566 37 87
 • e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.