Monter urządzeń energii odnawialnej

monter energi

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu przeprowadzania montażu i konserwacji urządzeń energii odnawialnej. Monter, konserwator urządzeń energii odnawialnej należy do zawodów przyszłości ponieważ sektor odnawialnych źródeł energii jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje między innymi:
  • Zasady wykorzystywania energii odnawialnej;
  • Energia geotermalna, wody, wiatru;
  • Budowa i zasady działania urządzeń solarnych;
  • Warunki montażu i sprzęt do montażu;
  • Technologia robót instalacyjnych;
  • Współpraca systemów solarnych z innymi zaawansowanymi urządzeniami oraz instalacjami OZE.

oraz przygotowuje do III egzaminów na uprawnienia energetyczne dla grupy:

I  - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;                                                                      

II - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;                        

III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Czas trwania kursu
  • 68 godzin, w tym: 24 godziny zajęć praktycznych

 

Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje:

- zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnego z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

- świadectwo kwalifikacji grupa I, II i III

 

Informacje i zgłoszenia: