Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Szkolenie AutoCAD - kolejna edycja!

autocadProjektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe

z wykorzystaniem programu AutoCAD

Szkolenie : 72 godz. dla każdego znającego minimum podstawy obsługi komputera

Cel: praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D) oraz zapoznanie się z zasadami tworzenia rysunków przestrzennych (3 D) w programie. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy pracy z programem AutoCAD - 36 godz.
 • AutoCAD - zaawansowane 2D - 18 godz. 
 • AutoCAD - modelowanie przestrzenne 3D - 18 godz.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • cena szkolenia uzależniona od wielkości grupy szkoleniowej
 • płatność w ratach
 • zajęcia w systemie zaocznym lub wieczorowym w zależności od preferencji grupy
 • słuchacz otrzymaje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 • zaświadczenie w języku angielskim

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.