Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

DOTACJE na START - Rekrutacja -01.03 - 01.04.2019 r.

plakat reklamowy 1 1

 

Kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności: do 24.330,00 zł

 

Dokumentacja REKRUTACYJNA

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają 4 poniższe WARUNKI:

  • są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo
  • ukończyły 30 lat
  • zamieszkują subregion suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski lub moniecki
  • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach ( max. wykształcenie średnie)

ZAPEWNIAMY:

  • bezpłatny udział w projekcie
  • dotacje na rozpoczęcie działalności do 24.330,00 zł
  • wsparcie pomostowe finansowane przez okres pierwszych 6 miesięcy do 1.850,00 zł miesięcznie, a przez kolejne 6 miesięcy do 490,00 zł miesięcznie
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszą - indywidualne i grupowe poradnictwo w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności
  • Forum Wymiany Doświadczeń

PUNKT REKRUTACYJNY:

SUWAŁKI ul. Kościuszki 23

tel. 87 566 37 87

e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

godz. 7.30 - 15.30