Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS - nabór!

HDS miniatura

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych (HDS) - kat. II Ż

 

Celem szkolenia jest : nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kwalifikacji uprawniających do obsługi i wykonywania prac ładunkowych żurawiami przeładunkowymi HDS, w zakresie kategorii uprawnień II Ż (uprawnienia UDT).

 

 

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe / gimnazjalne
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy jako operator HDS
 • do obsługi pojazdów powyżej 3,5 ton wymagane jest prawo jazdy kat. C

 PROGRAM SZKOLENIA:

 25 godz.zajęć teoretycznych:

 • kategorie uprawnień UDT dotyczące obsługi żurawi przeładunkowych
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu w zakresie kat. II Ż
 • udźwig i grupa natężenia pracy
 • stateczność, budowa, zasady działania i mechanizmy żurawia przeładunkowego
 • liny, haki i kryteria ich oceny
 • zawiesia
 • czynności obsługowe przed i podczas pracy żurawiem
 • praca żurawiem w warunkach szczególnych
 • warunki bezpiecznej pracy i BHP
 • procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia

10 godz. zajęć praktycznych:

 •  zapoznanie z instrukcją obsługi i wymaganymi dokumentami
 • czynności obsługowe przed przystąpieniem do pracy
 • praktyczne czynności obsługowe i praca żurawiem
 • praktyczne ćwiczenia prac ładunkowych
 • praktyczne czynności obsługowe po zakończeniu pracy
 • współpraca z hakowymi

KOSZTY KURSU:

830,00 zł /os., cena obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną
 • materiały dydaktyczne

 Dodatkowo po zakończeniu kursu  organizujemy:

 •  egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (171,94 zł).

Ceny z firmami ustalamy indywidualnie !

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.