Suwałki

Kursy i Szkoły

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW

1baner pracownia psychologiczna

 

W naszej pracowni psychologicznej wykonujemy pełen zakres badań psychologicznych w ramach psychologii transportu  oraz medycyny pracy.Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne  do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

 

OFERUJEMY BADANIA W RAMACH MEDYCYNY PRACY ORAZ BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH:

Kierowców :

 • zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców wykonujących transport drogowy (przewozy pojazdem powyżej 3,5 tony oraz przewożących pasażerów),
 • przedsiębiorców wykonujących osobiście transport.

Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza:

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających,
 • sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
 • kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego.

Operatorów urządzeń transportu bliskiego (UTB)  i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów  sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osób pracujących na wysokości.

Na  badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a 48 godz. poprzedzających badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.

Ponadto należy zabrać ze sobą:

 • Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 • Aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 • Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.

Badanie trwa ok.1,5 - 2 godzin i zakończone jest  wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

TERMINY BADAŃ:

 • poniedziałek  godz. 15.30

 • środa godz. 15.30

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Dla firm terminy uzgadaniamy indywidualnie.

REJESTRACJA:

 •  w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 
 • telefonicznie pod numerem tel: 87 566-37 -87
 • osobiście na ul. Kościuszki 23 w Suwałkach
 • e-maile: suwalki@zdz.bialystok.pl ( w treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz datę badania)