Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Wycieczka do Placówka Straży Granicznej Rutka Tartak

Rutka tartak09 2015016W dniu19,10,2015r. klasy II LO mundurowego uczestniczyły w wycieczce do Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak. Celem kilkugodzinnej wyprawy było poznanie specyfiki służby funkcjonariuszy bezpośrednio ochraniających granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej.

Dziękujemy Komendantowi Placówki SG w Rutce Tartak za zorganizowanie bardzo ciekawych zajęć, oraz poczęstunek.