Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Wycieczka do CSP w Legionowie Kwiecień 2016

cspol04 2016 001W dniu 14.04.2016 r. uczniowie  Liceum Mundurowego uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W trakcie zajęć w OSP doskonaliliśmy wiedzę z propedeutyki służb mundurowych. Centrum Szkolenia Policji od kilku lat patronuje pięciu szkołom, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna – program dla klas mundurowych. Jedną z form współpracy są wizyty w CSP, umożliwiające uczniom poszerzenie podstawowej wiedzy policyjnej, a także wiadomości z zakresu profilaktyki uzależnień oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Wizytę w Centrum uczniowie rozpoczęli od wysłuchania wykładów na temat cyberprzestępczości i zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy. Następnie obejrzeli pokazy: techniki jazdy motocyklem służbowym, tresury psów służbowych oraz z zakresu taktyki interweniowania z wykorzystaniem pojazdów. Kolejnym punktem programu była prezentacja zespołu strzelnic i obiektów sportowych, a także sprzętu wykorzystywanego do taktyki działań zespołowych Policji. Była też możliwość udziału w ćwiczeniach z wykorzystaniem tego sprzętu.