Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Zajęcia dla uczennic Technikum fryzjerskiego przygotowujące do wyjazdu do Portugalii

erasmus logo

 

Uczennice Technikum kształcącego w zawodzie technik usług fryzjerskich zakwalifikowały się do projektu 

,,Portugalskie doświadczenie - zaganiczne staze dla uczniów szkół ZDZ"

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia i mobilności na rynku pracy młodych ludzi.

W ramach tego uczennice będą brać udział w :

  • przygotowaniu językowo, kulturowym i pedagogicznym do stażu zagranicznego
  • 2-tygodniowym stażu – praktykach zawodowych w Lizbonie (Portugalii): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną,

20 listopada 2016 r. ( w niedzielę) rozpoczynamy 30 godz. szkolenie z języka angielskiego zawodowego po którym 4 uczennice zakwalifikują się do wyjazdu na 2 tyg. staż w Lizbonie. 

Kolejna okazja do  udziału w projekcie będzie w X 2017 r. W rekrutacji pod uwagę będą brane:

  • średnia ocen za ostatni zakończony semestr
  • ocena z zachowania
  • ocena z zajęć praktycznych
  • wyróżnienia w konkursach
  • opinia wychowawcy
  • niski dochód w rodzinie
  • osoby z terenów wiejskich mają dodatkowe punkty

Staraj się o dobre oceny już dziś a będziesz miał/miała szanse wyjechać do Lizbony przy następnej rekrutacji do projektu!

To niepowtarzalna okazja do zdobycia doświadczenia w zawodzie oraz do poznania obyczajów i kultury w Portugalii!