Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

OMNIBUS - program rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego ZDZ

stopka kolor

Od 1 marca 2017 r. rozpoczęliśmy nabór do projektu ,,OMNIBUS" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych związanych z rynkiem pracy 130 uczniów oraz kompetencji zawodowych 30 nauczycieli LO ZDZ z/s Suwałkach, w wyniku realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły zawierającego zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwa, doposażenia pracowni do 30 VI 2018r. z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.

Projekt skierowany jest do 130 uczniów i 30 nauczycieli LO ZDZ z/s Suwałkach

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 

WSPARCIE UCZNIÓW

1) Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Działania - 6h/uczeń

2) Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

a) Laboratoria MATlab, SCIENCElab, CREATIVlab (40 godzinne warsztaty)

b) Zajęcia językowe j. angielski lub j. rosyjski (60 godz. kurs)

c)ECDL Advanced (60 godz. kurs)

d)Fotografia cyfrowa z obsługą Photoshop (60 godz. kurs)

e)Programowanie aplikacji i stron www (80 godz. kurs)

3) Warsztaty Dobry Start (16godz.)

4) Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (6godz.)

5) Zajęcia wyrównawcze (matematyka, nauki przyrodnicze, przedmioty humanistyczne)

6) Stypendia dla szczególnie uzdolnionych (na rok szkolny 2017/2018)

7) Spotkania i wizyty w przedsiębiorstwach i instytucjach

a)Spotkania z przedsiębiorcami w szkole

b)Wizyty w przedsiębiorstwach/ instytucjach

8. Wyjazdy i wycieczki edukacyjne:

a) Wycieczka edukacyjna do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik) - 1 dzień

b) Obóz przetrwania – 7 dni

 

WSPARCIE NAUCZYCIELI - kursy

1) Innowacyjne metody nauczania kompetencji kluczowych (16godz.)

2)Eksperyment w procesie nauczania (16godz.)

3)Zastosowanie technik i narzędzi TIK w szkole (16godz.)

PUNKT REKRUTACYJNY:

  • SEKRETARIAT SZKOŁY
  • czynny; poniedziałek-piątek
  • godz. 7.30 - 15.30
  • telefon (87) 566 37 87,
  • e-mail:  suwalki@zdz.bialystok.pl