Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Uczniowie klas mundurowych rozpoczęli szkolenie z „Edukacji wojskowej.

IMG 7978W dniu 10 września 2018r.  na terenie 14 dappanc odbyło się uroczyste rozpoczęcie zajęć  w ramach programu „ Edukacja  Wojskowa”  uczniów klas drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego.

      Na uroczystej zbiórce ze Sztandarem Szkoły stanęli uczniowie klas drugich i trzecich, dyrekcja szkoły oraz dowództwo dywizjonu i żołnierze wyznaczeni do prowadzenia zajęć. W uroczystości uczestniczył też przedstawiciel WKU w Suwałkach.

      Dowódca dywizjonu ppłk Krzysztof Świderski przedstawił dowódców plutonów i drużyn którzy będą  odpowiedzialni za dowodzenie i szkolenie uczniów. Życzył też wszystkim wytrwałości w realizacji programu nauczania oraz wielu pozytywnych wrażeń  z zajęć  i ćwiczeń wojskowych.

      Po zbiórce uczniowie klas trzecich rozpoczęli  zajęcia z musztry, natomiast klasy drugie udały się na zajęcia do WKU gdzie  Szef Wydziału Rekrutacji mir Wiesław Jankowski przeprowadził zajęcia na temat: „Uregulowań prawnych służby wojskowej”.