Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

„II Pętla Taktyczna GROM 2018”

IMG 6344W dniu 27.10.2018r. dwie drużyny 6-osobowe z Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w zawodach sportowych „II Pętla Taktyczna GROM 2018” zorganizowanych przez FUNDACJĘ NIZAPOMNIANI” . Zawody odbyły się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM GRUP w Czerwonym Boże.

  Drużyna w składzie: Dominika Waśniewska, Natalia Kutyło, Angelika Zielińska, Filip Romanowski, Mateusz Wasilewski, Jakub Szuliński zajęła I miejsce, natomiast drużyna w składzie: Izabela Fidrych, Karolina Sulewska, Klaudia Giczewska, Dawid Kowalski, Paweł Zamożniewicz, Marcel Kosakowski  zajęła II miejsce.

     W zawodach wzięło udział 11 drużyn ze szkół prowadzących klasy mundurowe z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

      Zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości około 12 km w trudnym terenie lesistym, przez bagna, żwirownie oraz wykonać zadania na punktach kontrolnych (strzelanie amunicją bojową z karabinka GROT, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, przeniesienie worków z piaskiem 30kg  na dystansie około 500m, posługiwanie się mapą i busolą w terenie).

     Bardzo trudnym elementem było pokonanie toru przeszkód na  końcu trasy.

     Pokonanie trasy wymagało od uczestników bardzo dużego wysiłku, odporności psychicznej i  współpracy przy pokonywaniu przeszkód. O zwycięstwie decydował czas pokonania trasy ostatniego zawodnika z drużyny.