Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

wat03201906723 marca 2019 klasy II Liceum Ogólnokształcącego brały udział w Dniu Otwartym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami rekrutacji oraz wymaganiami stawianymi przed kandydatami ubiegającymi się o miejsce na studiach cywilnych oraz wojskowych. Została także przedstawiona oferta edukacyjna uczelni, po czym uczniowie udali się na teren kampusu, aby zwiedzić wybrane wydziały. Po treściwym wojskowym posiłku na placu apelowym, gdzie także można było podziwiać sprzęt należący do WAT-u, uczniowie udali się na zwiedzanie Zamku Królewskiego.