Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Narkotyki i dopalacze– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło kampanię społeczną pod nazwą " Narkotyki i dopalacze zabijają". Hasło kampanii "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" ma przestrzegać młodych ludzi przed zagrożeniami związanymi z przyjmowaniem różnych substancji niewiadomego pochodzenia i o niejasnym składzie.

Kampanię promuje spot filmowy, a także konkurs na mem interentowy i animację GIF. Tematyka prac powinna być związana z podejmowaniem działań przeciw uzależnieniu od narkotyków czy dopalaczy. 

Wszelkie informacje na temat konkursu, regulaminu oraz film promujący kampanię znajdują się na stronie internetowej razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania

żródło informacji i grafiki: https://www.gov.pl/web/mswia/mswia-przestrzega-mlodych-ludzi-przed-narkotykami-i-dopalaczami