Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące mundurowe

Zasady rekrutacji do klasy MUNDUROWEJ 2024/2025

KANDYDACIE, JEŚLI STARASZ SIĘ O PRZYJĘCIE DO

KLASY MUNDUROWEJ W NASZEJ SZKOLE

OD 13 MAJA 2024 R. ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE NABÓR VULCAN, WYGENERUJ I WYDRUKUJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY MUNDUROWEJ

Terminy składania wniosków do klasy pierwszej-

PROFIL MUNDUROWY

od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r.

 

- UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY-

- rozwijają sprawność fizyczną podczas szkolenia fizycznego w służbach mundurowych

- poznają pracę wszystkich służb mundurowych: Policji, Wojska, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej podczas zajęć szkoleniowych na ich terenie

- przygotowują się do zdawania egzaminów i pracy w służbach mundurowych

- mogą podjąć każdy kierunek studiów

 

- PRZEDMIOTY ROZSZERZONE-

język angielski, matematyka, geografia

 

- ZASADY REKRUTACJI-

zachowanie: minimum poprawne

 

- WYMAGANE DOKUMENTY-

podanie do szkoły

świadectwo ukończenia szkoły

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego