Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Pomoc w nauce- English is fun!

laptop 3087585 640

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na zajęcia z języka angielskiego odbywające się od 1 do 31 lipca. W trakcie zajęć można będzie przygotować się do egzaminu poprawkowego i doskonalić już opanowane umiejętności. Zajęcia będą odbywać się codziennie od godz.10:00.