Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące OPW

Zasady rekrutacji do OPW 2024/2025

KANDYDACIE, JEŚLI STARASZ SIĘ O PRZYJĘCIE DO

ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW) W NASZEJ SZKOLE

OD 13 MAJA 2024 R. DO 29 MAJA 2024 R. ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE NABÓR VULCAN, WYGENERUJ I WYDRUKUJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OPW

I PAMIĘTAJ, ŻE:

Terminy składania wniosków do klasy pierwszej-

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00

logo opw

- UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY-

- realizują ciekawy program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego

- odbywają zajęcia na terenie patronackiej jednostki wojskowej

- składają przysięgę wojskową po ukończeniu szkoły

- mają możliwość kontynuowania pracy w wojsku

- mogą podjąć studia wojskowe na preferencyjnych warunkach

- mogą podjąć każdy kierunek studiów niezwiązany z wojskiem

- PRZEDMIOTY ROZSZERZONE-

język angielski, matematyka, geografia

- ZASADY REKRUTACJI-

zachowanie:  minimum  poprawne

test sprawności fizycznej

- WYMAGANE DOKUMENTY-

podanie do szkoły (załącznik)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (załącznik)

orzeczenie lekarskie (załącznik)