Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Konkurs "Baczyński jakiego nie znacie ..."

kkbaczynski

Sto lat temu, 22 stycznia 1921 roku, urodził się Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych polskich twórców, poeta pokolenia Kolumbów, powstaniec warszawski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji ogłaszamy szkolny konkurs na prezentację multimedialną pt. „Baczyński jakiego nie znacie…”.

Pracę konkursową należy przygotować w formie prezentacji multimedialnej, z uwzględnieniem następujących zasad:

- praca powinna zawierać informacje o życiu i twórczości K.K Baczyńskiego, jego zdjęcia oraz podkład muzyczny;

- praca złożona maksymalnie z 15 slajdów;

- praca wykonana samodzielnie;

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać na adres a.zablocka@szkolyzdz.pl

w terminie do 28 lutego 2021 r.

Kryteria oceny:

- oryginalność,

- kreatywność,

- poprawność ortograficzna, językowa i interpunkcyjna.

Organizator: Aneta Zabłocka