Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS MUNDUROWYCH

  img 7920 75i5iKK

 

Obóz szkoleniowy klas drugich LO ZDZ w Białymstoku z s. w Suwałkach

       W dniach 14-18.06.2021r. uczniowie klas drugich przebywali na obozie szkoleniowym zorganizowanym na terenie 14 pułku przeciwpancernego  w Suwałkach.

      Zastępca Dowódcy Pułku  ppłk Krzysztof Świderski przywitał wszystkich uczestników, jak również życzył powodzenia oraz samych sukcesów w szkoleniu. 

         Szkolenie młodzieży rozpoczęło się od przygotowania i urządzenia obozowiska. Następnie odbywały  się intensywne zajęcia z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki, terenoznawstwa, inżynieryjno – saperskiego, medycznego,  zgodnie z tematyką ujętą w programie ”Edukacja Wojskowa”. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy z pułku.
      Podczas obozu  odbył się również sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej prowadzony przez komisję wyznaczoną rozkazem dowódcy 14 pppanc. Sprawdzian składał się z dwóch części – testu wiedzy teoretycznej  i  sprawdzianu umiejętności praktycznych w formie „ścieżki taktycznej”. Do egzaminu przystąpiło 50 uczniów.

Uczniowie, Rada Pedagogiczna i Dyrekcja tą drogą pragnie podziękować Dowódcy i żołnierzom pułku  za duży wkład pracy w szkolenie młodzieży w ciągu całego roku szkolnego.

Opracował: ppłk rez. Zdzisław Wronowski

link do artykułu