Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Porozumienie z Aresztem Śledczym

W dniu 21.10.2021 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło podpisał porozumienie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące – mundurowe ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach. Celem porozumienia jest realizacja wybranych zadań wynikających z wdrażanego przez Służbę Więzienną programu pt.: „Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży” takich jak: propagowanie wśród młodzieży wartości patriotycznych oraz kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych w szczególności szacunku dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski, symboli narodowych, tradycji wojskowych i munduru, przestrzeganie praw człowieka i podstawowych praw wolności.
Dzięki tej współpracy uczniowie będą mogli brać udział w prowadzonych na terenie naszej jednostki zajęciach związanych z tematyką kształtowania postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych a także szkolenia teoretycznego mającego na celu zapoznanie uczestników z uzbrojeniem znajdującym się na wyposażeniu jednostki.

247939235 415185123532869 6225012616831647246 n