Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Egzamin sprawnościowy

W dniu 3 czerwca na Stadionie Lekkoatletycznym odbył się test sprawności fizycznej dla kandydatów do klas mundurowych. Chłopcy musieli zaliczyć podciąganie na drążku i bieg na 1000 m, a dziewczęta utrzymanie na drążku i bieg na 800 m. Punkty uzyskane podczas testu  będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.