Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

CZAS NA STAŻ - PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA!!!!

czas na staż baner7Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 •  w chwili przystąpienia do projektu mają mniej niż 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, moniecki, grajewski, sejneński
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

W ramach projektu zapewniamy : 

 • doradztwo indywidualne (1,5 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(10godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 6godz./os.)
 • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 Rekrutacja do projektu przedŁużona do dnia 14.10.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

 Informacje:

CARVING - I stopnia

  carving 1       CARVING - I stopniacarving2

Tajska sztuka tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców

Carving to kulinarna sztuka ozdabiania stołu, która pochodzi z Tajlandii.

Dekoracje, które przybierają różne kształty, rzeźbione są w owocach i warzywach. Za pomocą tych niezwykłych rzeźb można uatrakcyjnić każdy stół oraz bufet. Coraz częściej carving stosowany jest w hotelach, restauracjach, cateringu.

Zapraszamy na podstawowe 12 godz. warsztaty weekendowe, na których uczestnicy nabędą umiejętności dekoracji potraw w celu poprawienia efektów wizualnych serwowanych potraw oraz dekoracji stołów.

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Zapoznanie się z historią carvingu, narzędziami do carvingu, sposobem ich prawidłowego trzymania i używania
 • Ćwiczenia podstawowe kształtujące prawidłowe posługiwanie się narzędziami. Wycinanie kwiatów i motywów.
 • Tworzenie kompozycji kwiatowej z wyrzeźbionych owoców i warzyw
 • Omówienie sposobów przechowywania i pielęgnacji dekoracji carvingowych

 

ZAPEWNIAMY:

 • doświadczoną kadrę
 • materiały i narzędzia na czas trwania zajęć praktycznych
 • dla każdego uczestnika w prezencie nóż klasyczny do carvingu
 • miłą atmosferę! 

                                                                                                                  ZAPISZ SIĘ ONLINE

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zapisz się już dziś na kurs i zdobądź nowy zawód!

Od roku szkolnego 2012/2013 mamy w Polsce możliwość kształcić się w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W naszych szkołach Kursy kwalifikacji zawodowych prowadzone są według podstawy programowej

opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat. Na dokumencie zostaną opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy zawodowe otrzymają również zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.

W OFERCIE BEZPŁATNYCH KURSÓW :

 

 TECHNIK INFORMATYK

 

Wyodrębnione kwalifikacje:informatyk2

E. 12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego
 • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • naprawa komputera osobistego                                                       

E. 13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami : 

 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

E. 14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:                                      ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • tworzenie stron internetowych
 • tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 • tworzenie aplikacji internetowych                                                                                                                                                        

Okres nauki: 4 semestry

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wyodrębnione kwalifikacje:

fryzzzA. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

A. 23 - Projektowanie fryzur

 • kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 • wizualizacja we fryzjerstwie

 Okres nauki: 4 semestry

    FRYZJER

Wyodrębnione kwalifikacje:

A. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich                                                                                                           ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

 Okres nauki: 3 semestry

Wymagania co do wykształcenia:
 • minimum zasadnicze zawodowe - dot. kwalifikacji A. 19
 • minimum średnie- dot. kwalifkacji A. 23, E. 12, E.13, E. 14


Nasze atuty:

 • nauka jest całkowicie bezpłatna
 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych
 • brak ograniczeń wiekowych!

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
 • Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).
 • Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Manicure hybrydowy

stylizacja paznokciChcesz mieć piękne dłonie?

Chcesz wykonywać profesjonalny manicure w domu?

Zdecyduj się na manicure hybrydowy.

 

Co to jest manicure hybrydowy?

 

Manicure hybrydowy to metoda stylizacji paznokci, w której wykorzystuje się połączenie lakieru do paznokci i żelu do manicure. Wyjątkowa receptura kosmetyku sprawia, że manicure hybrydowy prezentuje się pięknie przez okres nawet dwóch – trzech tygodni. Ponadto paznokcie są odporne na uszkodzenia i lśnią, a lakier nie odpryskuje.

 

Czas trwania szkolenia – 8 godzin

Cena szkolenia – 160 zł

 

Informacje i zgłoszenia:

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

 

horyzonty baner4

Wyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?
A może zastanawiasz się co w życiu robić?

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne min. 6 miesięcy.

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych należących do grupy NEET, długotrwale bezrobotnych, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki) do udziału w projekcie.

 

Fazy projektu (realizowane w 3 cyklach):


1. Rekrutacja uczestników

Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycji
Etap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.

2. Przygotowanie uczestników do mobilności

Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)
Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)
Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)
Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie"(16h/ grupa)
Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)

3. Pobyt uczestników za granicą

60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (30 osób)
Kurs językowy (30h)
Zajęcia kulturowe w weekendy
Opieka mentorska

4. Wsparcie po powrocie:

Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)
Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)
Warsztaty „Komunikacja interpersonalna" (16h/ grupa)
Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)

Wsparcie towarzyszące:

Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

Informacje:

 • tel./fax 87 566 49 64
 • e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka

TRENER PERSONALNY - zawód przyszłości!

trener personalny
Kim jest TRENER PERSONALNY?

 

Trener personalny (trener osobisty) jest osobą, która pomaga ludziom w osiągnięciu pożądanej kondycji fizycznej i sylwetki. W tym celu indywidualnie dopasowuje program ćwiczeń oraz dobiera odpowiednią dietę dla swojego klienta uwzględniając jego warunki fizyczne, stan zdrowia oraz charakter. Aby dobrze wykonywać swoją pracę trener musi posiadać rozległą wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat zdrowia i budowy ludzkiego ciała.

Trenerzy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub być zatrudnieni w klubach fitness i siłowniach pomagając w ramach indywidualnych zajęć ich klientom. Miejsce pracy jest uzależnione od rodzaju uprawianego sportu. Może być to sala gimnastyczna, basen, siłownia, park, a także dom klienta.  Trenerzy najczęściej posiadają konkretną dziedzinę, w której się specjalizują np. kulturystykę czy fitness.

Jak zostać TRENEREM PERSONALNYM?

- posiadać wykształcenie średnie

- dobry stan zdrowia

- być aktywnym fizycznie

-  ukończyć szkolenie przygotowujące teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu

 W związku z powyzszym przygotowaliśmy nastąpujący 100 godz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.   Trener personalny - charakterystyka zawodu, etyka w zawodzie.
2.   Efektywna obsługa klienta: komunikacja, negocjacje, motywacja.
3.   BHP i aspekty prawne w zawodzie trenera.
4.   Żywienie, dieta i suplementacja.
5.   Pierwsza pomoc przedmedyczna.
6.   Anatomia ruchu.
7.   Fizjologia wysiłku fizycznego.
8.   Metody treningowe: trening kulturystyczny, funkcjonalny i motoryczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia będą prowadzone w zależności od preferencji grupy w systemie weekendowym ( sobota - niedziela) lub popołudniowym od poniedziałku do piątku ( od godz. 15.00).

Cena szkolenia: 990,00 zł / osoby ( płatne w II ratach)

ZAPEWNIAMY:

 • zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat ukończenia szkolenia  trenera personalnego w języku angielskim
 • ubezpieczenie OC na czas trwania szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 • miłą atmosferę!

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

 

Szkolenie przygotowujące do TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ kandydatów do POLICJI

TOR SPRAWNOŚCI

ZAPRASZAMY osoby chętne do pracy w Policji

na 8 godz. szkolenie przygotowujące do zdawania testu sprawności fizycznej .

Kandydaci zostaną zapoznani z kryteriami oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby określone w schemacie sprawnościowego toru przeszkód, będącego załącznikiem do DECYZJI NR 50 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 31 stycznia 2006 r.

 ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

 

Cel szkolenia: wykonywanie ćwiczeń według schematu sprawnościowego toru przeszkód w określonych normach czasowyschematch

Program szkolenia:

1. Rozgrzewka

2. Wykonywanie ćwiczeń ze schematu sprawnościowego toru przeszkód w określonych normach czasowych:

 • okrążanie stojaków
 • przewroty na materacu
 • przenoszenie manekina
 • pokonanie górą płotków lekkoatletycznych
 • rzut piłkami lekarskimi
 • przenoszenie piłki lekarskiej
 • pokonanie górą skrzyń gimnastycznych
 • bieg wahadłowy

Posiadamy:

 • w pełni wyposażony tor przeszkód
 • wykwalifikowaną kadrę
 • doświadczenie w szkoleniu uczniów szkół mundurowych

FILM INSTRUKTAŻOWY przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji

Koszt szkolenia: uzależniony od wielkości grupy.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

( max. 12 osób w grupie)                                                                                               

 INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW

1baner pracownia psychologiczna

 

W naszej pracowni psychologicznej wykonujemy pełen zakres badań psychologicznych w ramach psychologii transportu  oraz medycyny pracy.Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne  do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

 

OFERUJEMY BADANIA W RAMACH MEDYCYNY PRACY ORAZ BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH:

Kierowców :

 • zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców wykonujących transport drogowy (przewozy pojazdem powyżej 3,5 tony oraz przewożących pasażerów),
 • przedsiębiorców wykonujących osobiście transport.

Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza:

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających,
 • sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
 • kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego.

Operatorów urządzeń transportu bliskiego (UTB)  i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów  sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osób pracujących na wysokości.

Na  badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a 48 godz. poprzedzających badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.

Ponadto należy zabrać ze sobą:

 • Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 • Aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 • Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.

Badanie trwa ok.1,5 - 2 godzin i zakończone jest  wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

TERMINY BADAŃ:

 • poniedziałek  godz. 15.30

 • środa godz. 15.30

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Dla firm terminy uzgadaniamy indywidualnie.

REJESTRACJA:

 •  w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 
 • telefonicznie pod numerem tel: 87 566-37 -87
 • osobiście na ul. Kościuszki 23 w Suwałkach
 • e-maile: suwalki@zdz.bialystok.pl ( w treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz datę badania)

 

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

kocioł8 kwietnia  2016 r. o  godz 16:00 zapraszamy chętnych na szkolenie "Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym".

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. u Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

70-lecie ZDZ

DSC 001723 października 2015r. obchodziliśmy Jubileusz 70-lecia ZDZ w Białymstoku. W uroczystości wzięło udział ponad 300 osób: reprezentacje władz miejskich i regionalnych, zaproszeni goście, pracownicy i uczniowie szkół ZDZ.

Zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia i medale wręczone przez Wojewodę Podlaskiego Wiesława Żylińskiego oraz przez Zadząd Główny ZZDZ. Na ręce Prezesa ZDZ Zdzisława Wilczko złożone zostały liczne gratulacje, podziękowania i życzenia.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkół ZDZ z Białegostoku, Suwałk i Giżycka oraz wystąpiła Katarzyna Żak.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!