Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

kocioł8 kwietnia  2016 r. o  godz 16:00 zapraszamy chętnych na szkolenie "Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym".

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. u Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).