Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Weryfikacja uprawnień energetycznych

ENERGETYCZNE

Komisja Energetyczna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przeprowadza weryfikację uprawnień dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników

Koszt egzaminu:  424,00 zł ( 10 % minimalnego wynagrodzenia)

Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem. Szczególowe informacje

pod nr telefonu 87 566 37 87; e-mail: a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Wnioski do pobrania Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski. 

 

 

 

Informacje i zgłoszenia: