Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

 

horyzonty baner4

Wyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?
A może zastanawiasz się co w życiu robić?

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne min. 6 miesięcy.

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych należących do grupy NEET, długotrwale bezrobotnych, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki) do udziału w projekcie.

 

Fazy projektu (realizowane w 3 cyklach):


1. Rekrutacja uczestników

Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycji
Etap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.

2. Przygotowanie uczestników do mobilności

Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)
Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)
Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)
Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie"(16h/ grupa)
Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)

3. Pobyt uczestników za granicą

60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (30 osób)
Kurs językowy (30h)
Zajęcia kulturowe w weekendy
Opieka mentorska

4. Wsparcie po powrocie:

Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)
Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)
Warsztaty „Komunikacja interpersonalna" (16h/ grupa)
Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)

Wsparcie towarzyszące:

Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

Informacje:

  • tel./fax 87 566 49 64
  • e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka