Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc

Udzielanie pierwszej pomocy dla nikogo nie powinno być obce dlatego zapraszamy wszystkich chętnych na 8 godz.szkolenie dot.

ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

ponadto Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1  pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

CELEM SZKOLENIA JEST przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym i dzieciom

W PROGRAMIE:

  • ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
  • postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
  • postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
  • postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
  • postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
  • ewakuacja poszkodowanego
  • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Ceny z firmami ustalamy indywidualnie. Uzależniona jest od wielkości grupy szkoleniowej.
                                                                                                                     

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

  • telefon (87) 566 37 87
  • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.