Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

OPIEKUN w żłobku lub klubie dziecięcym

 

opiekunka w zlobku

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z programem opracownym w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat  (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Posidadamy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej!

 

JAK ZOSTAĆ OPIEKUNEM?

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba ,która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy i posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz :

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

  • zajęcia prowadzone w godz. popołudniowych
  • okres nauki: około 4 miesiące
  • płatność w IV ratach
  • po zdanym egzaminie teoretycznym i zaliczeniu zajęć praktycznych słuchacze otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • dodatkowo każdy otrzyma zaświadczenia ukończenia  8 godz.szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

  • telefon (87) 566 37 87,
  • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.