Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Szkolenie AutoCAD

autocadProjektowanie dwuwymiarowe

z wykorzystaniem programu AutoCAD

Szkolenie 70 godz.dla każdego zainteresowanego podstawami obsługi programu

Cel: praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D) w programie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:Podstawy pracy z programem AutoCAD

I PODSTAWY PRACY Z PROGRAMEM AUTOCAD: 

 • wprowadzenie do środowiska pracy
 • ustawienia programu
 • układy współrzędnych
 • nowy rysunek
 • podstawowe obiekty
 • modyfikacja rysunku
 • narzędzia służące do oglądania rysunku
 • kreskowanie
 • wprowadzenie do warstw  

II  AUTOCAD - ZAAWANSOWANE 2 D           

 • dostosowanie programu do własnych potrzeb
 • cechy
 • zaawansowane napisy i teksty
 • rzutnie
 • style wymiarowe
 • style multilinii i punktu
 • odległość, powierzchnia i współrzędne punktu
 • narzędzia rysowania precyzyjnego
 • wydruk
 • centrum danych projektowych

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK BĘDZIE:

znał:

 • zagadnienia ogólne związane z uruchomieniem i obsługa programu AutoCAD
 • sposoby dostosowania programu do własnych potrzeb
 • narzędzia rysunkowe i narzędzia modyfikacji obiektów 2D
 • przygotowanie wydruku

umiał:

 •  swobodnie posługiwać się podstawowymi i zaawanasowanymi funkcjami programu AutoCAD
 • kreslić i modyfikować rysunki płaskie
 • posługiwać się narzędziami do tworzenia i edycji brył oraz powierzchni przestrzennych
 • przeglądać obiekty w przestrzeni
 • tworzyć obiekty przestrzenne na podstawie rysunków płaskich
 • generować dokumentację płaską obiektów bryłowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • płatność w ratach
 • słuchacz otrzymaje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 • zaświadczenie w języku angielskim

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.