Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Szkolenie Excel średniozaawansowany

EXCEL2

 

 

Nauczysz się

 • pracować z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywać ich w różnych formatach plików
 • używać dostępnych opcji w celu udoskonalenia jakości i efektywności pracy
 • wprowadzać dane do komórek oraz posługiwać się dobrymi praktykami przy tworzeniu list
 • edytować wiersze i kolumny w arkuszu 
 • tworzyć matematyczne i logiczne reguły przy użyciu standardowych funkcji 
 • formatować liczby i zawartości tekstowe w skoroszycie
 • wybierać, tworzyć i formatować wykresy
 • poprawnie ustawiać strony ze skoroszytem oraz sprawdzać i poprawiać zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.

Program szkolenia

 • Rozpoczęcie pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym
 • Zmiana podstawowych ustawień arkusza
 • Formuły i funkcje
 • Formatowanie danych
 • Drukowanie danych
 • Grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie skierowane do

 • osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23 w pracowni komputerowej wyposażonej w niezbędny sprzęt.

Szkolimy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 30 godzin
 • zajęcia w weekendy ( sobota, niedziela)

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87