Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

GRAFIKA KOMPUTEROWA - nowość!

ZDZ grafika srednia

Zapraszamy na 80 godz. szkolenie

GRAFIKA KOMPUTEROWA

skierowane do osób, które zamierzają zawodowo lub amatorsko wykorzystywać programy graficzne.

Chcą przygotowywać materiały graficzne o własnej firmie.

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności tworzenia grafiki wektorowej w programie Corel Draw oraz obróbki grafiki rastrowej w programie Adobe Photoshop.

 

Program szkolenia:

GRAFIKA WEKTOROWA w programie CorelDraw ( 40 godz.) :

 • Podstawowe wiadomości o programie
 • Obszar roboczy programu
 • Rysownie obiektów: prostokąt, elipsa, wielokąt
 • Użycie narzędzi: środki artystyczne, łamania, wymiary
 • Sposoby wypełniania obiektów
 • Grafika rastrowa a mapy bitowe
 • Przygotowanie dokumentu do druku

GRAFIKA RASTROWA w programie Adobe Photoshop ( 40 godz):

 • Wprowadzenie
 • Interfejs użytkownika
 • Parametry zdjęcia
 • Fotomontaż
 • Retusz portretu
 • Retusz sylwetki
 • Publikacja drukowana

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:

 • tworzyć grafikę wektorową w programie Corel Draw
 • korzystać z narzędzi programu CorelDraw
 • obrabiać grafikę rastrową w programie Adobe Photoshop
 • tworzyć plakaty, szyldy i foledry reklamowe, ulotki, wizytówki, broszury, loga firm itp.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje i zgłoszenia: