Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS

HDSy

Nauczysz się

Bedziesz znał:

 • obowiązujące przepisy dotyczące urządzeń
 • elementy i zespoły żurawi
 • wyposażenie mechaniczne
 • wyposażenie elektryczne
 • wyposażenie hydrauliczne
 • elementy bezpieczeństwa i sygnalizacyjne stosowane w żurawiach  
 • prawidłowo wykonywać czynności obsługowe i ładunkowe

Program szkolenia

 1. Kategorie uprawnień UDT dotyczące obsługi żurawi przeładunkowych 
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu w zakresie kat. II Ż
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Stateczność żurawia przeładunkowego
 5. Budowa i zasada działania żurawia przeładunkowego
 6. Mechanizm żurawia przeładunkowego
 7. Urządzenia zabezpieczające w żurawiach przeładunkowych
 8. Liny i kryteria ich oceny
 9. Haki i kryteria oceny
 10. Zawiesia
 11. Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 12. Czynności obsługowe podczas pracy żurawiem przeładunkowym i po jej zakończeniu
 13. Praca żurawiem przeładunkowym w warunkach szczególnych 
 14. Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy żurawiach przeładunkowych
 15. Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 16. Praktyczne czynności obsługowe i ładunkowe

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • ukończył 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe

 • posiadają prawo jazdy kat. C

 • chcą uzyskać kwalifikacje uprawniające do obsługi i wykonywania prac ładunkowych żurawiamia przeładunkowymi HDS ( uprawnienia UDT)

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne na terenie firm.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87