Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Projekt dla BEZROBOTNYCH 30 +

bezrobotni

 

Realizujemy projekt

 

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób

 

biernych zawodowo po 30 roku życia

 

 

 

 

skierowany do 24 osób biernych zawodowych w w wieku 30 + zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki
 • suwalski
 • sejneński

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań ( 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz.

  

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godz. /osobę) np:

 • MAGAZYNIER z obsługą wózków jezdniowych   o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  z certyfikatem ECDL CAD
 • ELEKTRYK  z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej
 • Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
 • Kurs KRAWIECKI
 • KSIĘGOWOŚĆ  wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL
 • GRAFIKA  komputerowa z certyfikatem ECDL

oraz wiele innych  w zależności od potrzeb uczestnika i zapotrzebowania na rynku pracy

    4) Staże zawodowe - 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

    5) Pośrednictwo pracy (4 godz./osobę)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - stypendium szkoleniowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA: