Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

KSIĘGOWOŚĆ wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL

księgowość

 

Księgowość wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL

 

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem księgowości przy użyciu programów finansowo - księgowych.

Szkolenie zakończone certyfikatem zewnętrznym ECDL BASE moduł B4

 

 

W PROGRAMIE:

 1. Teoria rachunkowości - 60 godz.
 2. Obsługa komputera - Arkusz kalkulacyjny Excel - 20 godz.
 3. Program finansowo - księgowy (Rewizor i Rachmistrz) - 40 godz.

Razem: 120 godz.

Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę i umiejętności  z zakresu:

 • księgowania operacji finansowych podmiotów gospodarczych
 • obliczania i rozliczania wszystkich należnych podatków od osób prawnych i fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków chorobowych i innych
 • prowadzenia rachuby płac
 • rozliczania i ewidencjonowania kosztów działalności
 • prowadzenia rachunków z innymi podmiotami
 •  prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej majątku trwałego oraz obrotu magazynowego
 •  prowadzenia koniecznej ewidencji pozabilansowej
 • otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 •  wykonywanie zadań zawodowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL
 • posługiwanie się komputerowym programem finansowo - księgowym w zakresie umożliwiającym prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Możliwośći finansowania szkolenia:

- ze środków własnych ( płatność w 3 ratach)

- z projektu dla pracujących 30 -

- z projektu dla pracujacych 30 +

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.