Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Kierowca WÓZKÓW jezdniowych

wózki widłowe

Nauczysz się

 • zasad bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózka,
 • zasad, kryterii podziału i budowy wózków
 • wykonywania czynności przed, podczas i po zakończeniu pracy wózkiem
 • zasad eksploatacji wózka zasilanego gazem
 • kierować i obsługiwać wózek
 • manewrować mechanizem podnoszenia
 • bezpiecznie wymieniać butlę gazową w wózku

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych 
 • Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych
 • Czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy
 • Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu
 • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych
 • Zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych
 • Warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru
 • Podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne
 • Stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego
 • Budowa układu jezdnego wózka
 • Mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów
 • Układ hydrauliczny wózka podnośnikowego
 • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Szkolenie skierowane do

 • osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych

 • firm w których pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23, ewentualnie w siedzibie firmy zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • świadectwo kwalifikacyjne gr. III uprawniające do wymiany butli gazowej w wózku
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi wózka jezdniowego

Czas trwania

 • 35 godzin
 • zajęcia w tygodniu w godz. 16.00 - 19.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87