Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

ARCHIWISTA

archiwista

 

Zapraszamy na szkolenie

 ARCHIWISTA ZAKŁADOWY

Kurs jest skierowany do osób z wykształceniem minimum średnim.

Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.

 

 

 

W programie:

 1. Podstawowa terminologia w archiwistyce
 2. Zadania archiwisty zakładowego
 3. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
 4. Organizacja pracy archiwisty zakładowego ( systemy kancelaryjne, wykaz akt, instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum, komputer w pracy archiwisty)

Po szkoleniu absolwent będzie umiał:

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu archiwistyki w prowadzeniu prac dotyczących gromadzenia, przechowywania, opracowywania, konserwowania i udostępniania zasobu aktowego w archiwum
 • posługiwać się obowiązującymi przepisami regulującymi zadania i organizację archiwum
 • posługiwać się komputerem w pracy archiwalnej
 • przestrzegać postanowień instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum
 • opracowywać  typowe dokumenty i pisma występujące w pracy biurowej archiwum
 • obsługiwać klientów

Informacje i zgłoszenia:

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.