Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Operator ŻURAWI SAMOJEZDNYCH

kurs na zurawia

Nauczysz się

 • zasad budowy, działania i obsługi żurawi samojezdnych,
 • przepisów dozoru technicznego w zakresie eksploatacji żurawi samojezdnych
 • obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie obsługiwania żurawia samojezdnego,
 • prawidłowo obsługiwać żurawie samojezdne,
 • prawidłowo reagować w przypadku awarii żurawia, dążyć do uniknięcia obrażeń u ludzi oraz strat materiałnych,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Program szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o żurawiach samojezdnych
 2. Budowa żurawi samojezdnych
 3. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 4. Obsługa żurawi samojezdnych
 5. Dozór techniczny nad żurawiami samojezdnymi
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7. Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • ukończył 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe

 • posiadają prawo jazdy kat. B, w przypadku prawa jazdy kat. C uczestnik ma możliwość poruszania się dźwigiem po drogach publicznych

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne na terenie firm.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi samojezdnych

Uwaga!

Zaświadczenia UDT do obsługi żurawi samojezdnych ważne są 5 lat.

Uczestnicy po zdanym egzaminie uzyskują uprawnienia  do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych ( HDS) oraz stacjonarnych.

Czas trwania

 • 50 godzin
 • zajęcia w godz. 16.00 -19.00
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87