Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

ELEKTRYK do 1 KV

Elektryk

ELEKTRYK DO 1 KV

Nauczysz się

 • budowy oraz zasad doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
 • zasad prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych
 • jaki jest zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • w jaki sposób stworzyć warunki do wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w sposób bezpieczny dla ludzi i urządzeń
 • przepisów dotyczących przyłączania instalacji i urządzeń do sieci
 • wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

Program szkolenia

 1. Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: przewody elektroenergetyczne, zabezpieczenia, urządzenia oświetlenia elektrycznego, napędowe, linie napowietrzne i kablowe o napięciu do 1 kV, rozdzielnice, baterie kondesatorów, spawarki i zgrzewarki, urządzenia elektrotermiczne, do elektrolizy, zespoły prądotwórcze, prostowniki i akumulatory, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 2. Montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: narzędzia i sprzęt pomocniczy, prace montażowe
 3. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wymagania kwalifikacyjne, organizacja i wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1KV, ogólne zasady eksploatacji
 4. Bezpieczeństwo: ochrona pracy,działanie prądu na organizm ludzki, ochrona przeciwporażeniowa, zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym, ochrona przeciwpożarowa
 5. Przepisy dodatkowe dla dozoru: przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci, prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

Szkolenie skierowane do

 • osób, które posiadają wykształcenie zawodowe z branży elektrycznej  lub mają doświadczenie przy obsłudze urządzeń elektrycznych potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy

 • osób, które po raz pierwszy starają się o świadectwo kwalifikacyjne gr. I ,,E" uprawniające do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23, ewentualnie w siedzibie firmy zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe

 • wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami z udziału w branżowych szkoleniach

Zapewniamy

 • materiały na zajęcia praktyczne
 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • świadectwo kwalifikacyjne ,,E"  gr. I w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych
 • zajęcia w tygodniu w godz. 16.00 - 19.00

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87