Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Uprawnienia UDT - jak je przedłużyć?

 ulotka

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym,

wszystkie zaświadczania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed dniem 1 czerwca 2019 r.

tracą ważnośćw dniu  1 stycznia 2024r

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po 1 czerwca 2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

 

  • żeby przedłużyć zaświadczenie kwalifikacyjne, należy przez portal eUDT złożyć wniosek do 30 września 2023 r.
  • wniosek może złożyć tylko osoba, na którą wydane jest zaświadczenie
  • składając wniosek należy oświadczyć, ze przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia ( lata 2019 - 2024) osoba zainteresowana wykonywała czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym

Dla osób nieposiadających profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego można pobrać ze strony Wnioski i formularze UDT