Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Zostań opiekunką dziecięcą - ZAPISY!

opiekunkaZapraszamy na 280 godz. szkolenie

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z programem opracownym w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego.

 Jako jedyni w regionie mamy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej!

 

JAK ZOSTAĆ OPIEKUNEM?

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

 - co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat

lub


 - przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

  • zajęcia prowadzone w formie zaocznej ( sobota, niedziela)
  • okres nauki: 4 miesięce
  • płatność w IV ratach
  • po zdanym egzaminie teoretycznym i zaliczeniu zajęć praktycznych słuchacz otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

  • telefon (87) 566 37 87,
  • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.