Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

Weekendowe WARSZTATY KROJU I SZYCIA spódnicy

centymetr

Weekendowe WARSZTATY KROJU I SZYCIA SPÓDNICY

 

Zapraszamy na zajęcia osoby, które nigdy wczesniej nie miały styczności z maszyną oraz amatorów szycia z niewielkim doświadczeniem krawieckim.

Na zajęciach uszyjecie zaprojektowaną przez siebie spódnicę, a także nauczycie się wykonywać typowe przeróbki krawieckie.

 

 

 

Wymagania: brak

W PROGRAMIE :

 1. Podstawowe techniki szycia: przybory do szycia, obsługa maszyn do szycia i overlocka,podstawowe ściegi z maszyn i ich zastosowanie, rodzaje tkanin, prawidłowe krojenie materiałów, szycie po prostej, po łuku, ryglowanie, sposoby łączenia krawędzi tkanin, rodzaje szwów
 2. Wykorzystywanie gotowych wykrojów: anatomia figury kobiecej, pomiary antropometryczne i krawieckie, zapoznanie się z gotowymi wykrojami
 3. Projektowanie spódnicy:  prawidłowe ułożenie formy, przenoszenie linii szwów, odznaczeń zaszewek, podklejanie fizeliną elementów, dopasowanie do wymiarów, wszywanie zamka krytego, przygotowanie paska do spódnicy na własny wymiar, wybór fasonu spódnicy, nauka samodzielnego przygotowania wykroju i dopasowanie do własnych wymiarów, podkładanie dołu, wykańczanie góry spódnicy.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • zajęcia w sobotę i niedzielę w godz. 9.00  - 15.00 ( po 8 godz. lekcyjnych)
 • zajęcia w 100 % praktyczne odbywające się w pełni wyposażonej pracowni krawieckiej 
 • zapewniamy maszyny i tkaninę do ćwiczeń
 • uszyta odzież na zajęciach pozostaje własnością uczestnika
 • koszt: 380,00 zł od osoby ( grupy max 10 osobowe)

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie PALACZ KOTŁÓW CO -18.02.2019

palacz kotlow miniaturaPoszukujesz pracy? Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy. Jeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez suwalski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym  trwa 30 godzin dydaktycznych (w tym 5 godzin zajęć praktycznych) 

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

  

Informacje i zgłoszenia:

Szkolenie z obsługi WÓZKÓW JEZDNIOWYCH -20.02.2019

wózek jezdniowy

 Zapraszamy osoby, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych oraz firmy w których pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach na 35 godz.szkolenie:

Obsługa WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej.

CEL: Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wyłączeniem specjalizowanych. Nabycie umiejętności praktycznej obsługi i jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

 

Słuchacz po szkoleniu będzie:

Znał:

 • podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków
 • zasady bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • zasady, kryteria podziału i budowy wózków
 • rodzaje czynności wykonywanych przed, podczas i po zakończeniu pracy wózkiem
 • zasady eksploatacji wózków zasilanych gazem

Umiał:

 • kierować i obsługiwać wózek
 • manewrować mechanizem podnoszenia
 • bezpiecznie wymieniać butlę gazową w wózku

 Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim i orzeczeniem psycholoigcznym

W cenie szkolenia:

 • materiały szkoleniowe 
 • badania psychologiczne
 • egzamin na świadectwo kwalifikacyjne ,,E"
 • egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego 
Informacje i zgłoszenia:

Szkolenie AutoCAD - 26 luty 2019

autocadProjektowanie dwuwymiarowe

z wykorzystaniem programu AutoCAD

Szkolenie 70 godz.dla każdego zainteresowanego podstawami obsługi programu

Cel: praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D) w programie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:Podstawy pracy z programem AutoCAD

I PODSTAWY PRACY Z PROGRAMEM AUTOCAD: 

 • wprowadzenie do środowiska pracy
 • ustawienia programu
 • układy współrzędnych
 • nowy rysunek
 • podstawowe obiekty
 • modyfikacja rysunku
 • narzędzia służące do oglądania rysunku
 • kreskowanie
 • wprowadzenie do warstw  

II  AUTOCAD - ZAAWANSOWANE 2 D           

 • dostosowanie programu do własnych potrzeb
 • cechy
 • zaawansowane napisy i teksty
 • rzutnie
 • style wymiarowe
 • style multilinii i punktu
 • odległość, powierzchnia i współrzędne punktu
 • narzędzia rysowania precyzyjnego
 • wydruk
 • centrum danych projektowych

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK BĘDZIE:

znał:

 • zagadnienia ogólne związane z uruchomieniem i obsługa programu AutoCAD
 • sposoby dostosowania programu do własnych potrzeb
 • narzędzia rysunkowe i narzędzia modyfikacji obiektów 2D
 • przygotowanie wydruku

umiał:

 •  swobodnie posługiwać się podstawowymi i zaawanasowanymi funkcjami programu AutoCAD
 • kreslić i modyfikować rysunki płaskie
 • posługiwać się narzędziami do tworzenia i edycji brył oraz powierzchni przestrzennych
 • przeglądać obiekty w przestrzeni
 • tworzyć obiekty przestrzenne na podstawie rysunków płaskich
 • generować dokumentację płaską obiektów bryłowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • płatność w ratach
 • słuchacz otrzymaje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 • zaświadczenie w języku angielskim

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Weryfikacja uprawnień energetycznych 26.02.2019 godz. 17.00

egzamin na uprawnienia E

Suwalski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

 

 

 

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Wnioski do pobrania Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski. 

 

 

Informacje i zgłoszenia:
 • tel./fax 87 566 37 87
 • e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka

Szkolenie pracownik ds. KADROWYCH I PŁACOWYCH

kadrowa 3

 

Zapraszamy na szkolenie

PRACOWNIK DS. KADROWYCH I PŁACOWYCH

skierowane do wszystkich pragnących nauczyć się wykonywania prac i zadań na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych.

 

ZAPRASZAMY! 

 

 

W PROGRAMIE:

 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych, usytuowanie działu kadr i płac - 4 godz.
 • prawo pracy - wybrane zagadnienia - 10 godz.
 • kadry - 26 godz.
 • ubezpieczenia społeczne - 10 godz.
 • płace  - 30 godz.

Wykorzystywane programy kadrowo - płacowe: Płatnik i Gratyfikant. 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wykwalifikowaną kadrę
 • możliwość płatności w ratach
 • miłą atmosferę!

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.
 

Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel od podstaw

excel 2016

Prowadzimy nabór na 30 godz. szkolenie 

Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel od podstaw.

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi programu Ms Excel.

 

 

 

 Program szkolenia wymaga od kandydata zrozumienia koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz zademoonstrowania zdolności do używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Szkolenie skierowane jest do osób znających podstawy obsługi komputera. 

Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików
 • używania dostępnych opcji w celu udoskonalenia jakości i efektywności pracy
 • wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list
 • edycji wierszy i kolumn w arkuszu 
 • tworzenia matematycznych i logicznych reguł przy użyciu standardowych funkcji 
 • formatowania liczb i zawartości tekstowych w skoroszycie
 • wyboru, tworzenia i formatowania wykresów
 • poprawnego ustawienia strony ze skoroszytem oraz sprawdzenia i poprawy zawartości przed ostatecznym wydrukowaniem.

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23

Zostań opiekunką dziecięcą - ZAPISY!

opiekunkaZapraszamy na 280 godz. szkolenie

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z programem opracownym w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat  (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235)

 Jako jedyni w regionie mamy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej!

 Uwaga! W cenie szkolenia oferujemy 8 godz. udzielania pierwszej pomocy również wymagane do pracy z małym dziećmi!

 

JAK ZOSTAĆ OPIEKUNEM?

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba ,która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy i posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz :

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • zajęcia prowadzone w formie zaocznej (  piątek, sobota, niedziela)
 • okres nauki: około 3 miesięce
 • płatność w III ratach
 • po zdanym egzaminie teoretycznym i zaliczeniu zajęć praktycznych po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie KASY FISKALNE

kasy fiskalneZapraszamy wszystkich chętnych na jednodniowe szkolenie

KASY FISKALNE i INNE URZĄDZENIA SKLEPOWE

Na szkoleniu poznacie wszystkie tajniki, jakie kryje w sobie to urządzenie oraz zakres podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej, jest wymagane przy zatrudnieniu we wszystkich placówkach handlowych.

 

 

Program szkolenia:

 • Uzyskiwanie raportów kasowych
 • Znajomość aktualnych przepisów prawnych regulujących zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 
 • Znajomość przeznaczenia urządzeń rejestrujących 
 • Wielkość asortymentu oraz optymalna organizacja placówki

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Koszt szkolenia: 90,00 zł 

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 

 

Szkolenia dla pracowników - dofinansowanie 80%-nabór do 30 marca!

Kopia zapasowa Kopia zapasowa Nabór

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Dofinansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim.

 Nabór wniosków trwa od 9 do 30 marca 2018 r.

Z dofinansowania skorzystać mogą: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracownicy.

 

 

Możliwe poziomy dofinansowania:

dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):

 • do 5 000 PLN
 • do 80% kosztów usługi rozwojowej
 • na osobę do 10 000 PLN
 • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Wysokość dofinansownia może wynieść aż 80% kosztów poniesionych na szkolenia.

Szczegóły i dokumenty do złożenia wniosku na stronie WUP. Aby szkolenie mogło być dofinansowane musi zostać wybrane z Bazy Usług Rozwojowych.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Suwałkach oferuje szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie, m.in:

 • egzaminy elektroenergetyczne,
 • obsługi wózków jezdniowych,
 • obsługi suwnic
 • palacz kotłów co.o.
 • krawieckie

 ZDZ w Bazie Usług Rozwojowych: oferta BUR

Możemy również dostosować ofertę do Państwa potrzeb i zamieścić w bazie usług rozwojowych szkolenie zamknięte, adresowane wyłącznie dla Państwa Firmy!