Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

Praca Ośrodka ZDZ

ważne informacjeInformujemy, że ze względu na okres świateczny ulegną zmianie godziny pracy Ośrodka:

18 kwiecień ( czwartek) - 8.00 - 16.00

19 kwiecień (piątek) - 8.00 - 16.00

23 kwiecień ( wtorek) - 8.00 - 16.00

29.04( poniedziałek) - 03.05 (piątek) - NIECZYNNY

Od 6 maja Ośrodek będzie czynny od 7.00 - 17.00.

Szkolenie z obsługi WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

wózek jezdniowy

 Zapraszamy osoby, które wykonują lub zamierzają wykonywać pracę przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynach, zakładach produkcyjnych oraz firmy w których pracownicy nie posiadają uprawnień do wykonywania pracy na wózkach na 35 godz.szkolenie:

Obsługa WÓZKÓW JEZDNIOWYCH z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej.

CEL: Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wyłączeniem specjalizowanych. Nabycie umiejętności praktycznej obsługi i jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

 

Słuchacz po szkoleniu będzie:

Znał:

 • podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków
 • zasady bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków
 • zasady, kryteria podziału i budowy wózków
 • rodzaje czynności wykonywanych przed, podczas i po zakończeniu pracy wózkiem
 • zasady eksploatacji wózków zasilanych gazem

Umiał:

 • kierować i obsługiwać wózek
 • manewrować mechanizem podnoszenia
 • bezpiecznie wymieniać butlę gazową w wózku

 Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim i orzeczeniem psycholoigcznym

W cenie szkolenia:

 • materiały szkoleniowe 
 • badania psychologiczne
 • egzamin na świadectwo kwalifikacyjne ,,E" gr. III
 • egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego - uprawnienia II WJO
Informacje i zgłoszenia:

Weryfikacja uprawnień energetycznych 20.05.2019 godz. 17.00

egzamin na uprawnienia E

Suwalski Ośrodek ZDZ zaprasza wszystkich zainteresowanych na egzamin weryfikujący uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

 

 

 

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Wnioski do pobrania Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna - wnioski. 

 

 

Informacje i zgłoszenia:

JĘZYK LITEWSKI od podstaw - zapisy!

litwa

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poznać język swoich sąsiadów na

60 godz. szkolenie


JĘZYK LITEWSKI od podstaw

 

Język litewski jest coraz cześciej używany w naszym regionie. Sąsiedzi coraz częściej korzystają z usług lokalnych przedsiębiorców.

Szkolenie pomoże Ci zrozumieć podstawowe słownictwo oraz ułatwi komunikację w życiu codziennym, w pracy.

Czas trwania szkolenia:około 3 miesiące (  zajęcia 2 razy w tygodniu)

Cena szkolenia: uzależniona od wielkości grupy             

ZAPEWNIAMY

 • materiały szkoleniowe
 • możliwość dokonywania opłat w ratach
 • miłą atmosferę!                                                                                                                           

PROWADZĄCA ZAJĘCIA:

Żivile Wygońska,

Lektor i tłumacz języka litewskiego,

Litewski to jej ojczysty język, mieszkała w Polsce i na Litwie. Ukończyła filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskim oraz pedagogikę.

Ma ponad 10 letnie doświadczenia jako tłumacz języka litewskiego. Od lat uczy też języka. Kocha tłumaczyć i uczyć, lubi też podróżować. Jeździ nie tylko jako pilot wycieczek, ale też zabiera swoich uczniów na Litwę gdzie zwiedzają, rozmawiają po litewsku i po prostu dobrze się bawią.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 

Szkolenia dla osób sprzedających środki ochrony roślin- zapisy!

srodki ochrony roslin

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Sprzedajesz środki ochrony roślin?Sprawdź czy Twoi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 455), osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy są zobowiązane ukończyć szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe  - 24 godz. dydaktyczne CENA: 500 zł

Szkolenie uzupełniające - 7 godz. dydaktycznych CENA: 250 zł

UWAGA: Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

CEL: Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat.

Informacje i zgłoszenia:

GRAFIKA KOMPUTEROWA - nowość!

ZDZ grafika srednia

Zapraszamy na 80 godz. szkolenie

GRAFIKA KOMPUTEROWA

skierowane do osób, które zamierzają zawodowo lub amatorsko wykorzystywać programy graficzne.

Chcą przygotowywać materiały graficzne o własnej firmie.

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności tworzenia grafiki wektorowej w programie Corel Draw oraz obróbki grafiki rastrowej w programie Adobe Photoshop.

 

Program szkolenia:

GRAFIKA WEKTOROWA w programie CorelDraw ( 40 godz.) :

 • Podstawowe wiadomości o programie
 • Obszar roboczy programu
 • Rysownie obiektów: prostokąt, elipsa, wielokąt
 • Użycie narzędzi: środki artystyczne, łamania, wymiary
 • Sposoby wypełniania obiektów
 • Grafika rastrowa a mapy bitowe
 • Przygotowanie dokumentu do druku

GRAFIKA RASTROWA w programie Adobe Photoshop ( 40 godz):

 • Wprowadzenie
 • Interfejs użytkownika
 • Parametry zdjęcia
 • Fotomontaż
 • Retusz portretu
 • Retusz sylwetki
 • Publikacja drukowana

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:

 • tworzyć grafikę wektorową w programie Corel Draw
 • korzystać z narzędzi programu CorelDraw
 • obrabiać grafikę rastrową w programie Adobe Photoshop
 • tworzyć plakaty, szyldy i foledry reklamowe, ulotki, wizytówki, broszury, loga firm itp.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje i zgłoszenia:

DOTACJE na START - Rekrutacja -01.03 - 01.04.2019 r.

plakat reklamowy 1 1

 

Kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności: do 24.330,00 zł

 

Dokumentacja REKRUTACYJNA

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają 4 poniższe WARUNKI:

 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo
 • ukończyły 30 lat
 • zamieszkują subregion suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski lub moniecki
 • kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach ( max. wykształcenie średnie)

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatny udział w projekcie
 • dotacje na rozpoczęcie działalności do 24.330,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowane przez okres pierwszych 6 miesięcy do 1.850,00 zł miesięcznie, a przez kolejne 6 miesięcy do 490,00 zł miesięcznie
 • specjalistyczne wsparcie towarzyszą - indywidualne i grupowe poradnictwo w celu podniesienia efektywności prowadzenia działalności
 • Forum Wymiany Doświadczeń

PUNKT REKRUTACYJNY:

SUWAŁKI ul. Kościuszki 23

tel. 87 566 37 87

e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

godz. 7.30 - 15.30

Weekendowe WARSZTATY KROJU I SZYCIA spódnicy

centymetr

Weekendowe WARSZTATY KROJU I SZYCIA SPÓDNICY

 

Zapraszamy na zajęcia osoby, które nigdy wczesniej nie miały styczności z maszyną oraz amatorów szycia z niewielkim doświadczeniem krawieckim.

Na zajęciach uszyjecie zaprojektowaną przez siebie spódnicę, a także nauczycie się wykonywać typowe przeróbki krawieckie.

 

 

 

Wymagania: brak

W PROGRAMIE :

 1. Podstawowe techniki szycia: przybory do szycia, obsługa maszyn do szycia i overlocka,podstawowe ściegi z maszyn i ich zastosowanie, rodzaje tkanin, prawidłowe krojenie materiałów, szycie po prostej, po łuku, ryglowanie, sposoby łączenia krawędzi tkanin, rodzaje szwów
 2. Wykorzystywanie gotowych wykrojów: anatomia figury kobiecej, pomiary antropometryczne i krawieckie, zapoznanie się z gotowymi wykrojami
 3. Projektowanie spódnicy:  prawidłowe ułożenie formy, przenoszenie linii szwów, odznaczeń zaszewek, podklejanie fizeliną elementów, dopasowanie do wymiarów, wszywanie zamka krytego, przygotowanie paska do spódnicy na własny wymiar, wybór fasonu spódnicy, nauka samodzielnego przygotowania wykroju i dopasowanie do własnych wymiarów, podkładanie dołu, wykańczanie góry spódnicy.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • zajęcia w sobotę i niedzielę w godz. 9.00  - 15.00 ( po 8 godz. lekcyjnych)
 • zajęcia w 100 % praktyczne odbywające się w pełni wyposażonej pracowni krawieckiej 
 • zapewniamy maszyny i tkaninę do ćwiczeń
 • uszyta odzież na zajęciach pozostaje własnością uczestnika
 • koszt: 380,00 zł od osoby ( grupy max 10 osobowe)

Po ukończonym szkoleniu słuchacze otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

UWAGA!!! Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 8 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Szkolenie PALACZ KOTŁÓW CO

palacz kotlow miniaturaPoszukujesz pracy? Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy. Jeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych zapisz się na szkolenie organizowane przez suwalski Ośrodek ZDZ.

Szkolenie Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym  trwa 30 godzin dydaktycznych (w tym 5 godzin zajęć praktycznych) 

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne.

 

  

Informacje i zgłoszenia:

Szkolenie AutoCAD

autocadProjektowanie dwuwymiarowe

z wykorzystaniem programu AutoCAD

Szkolenie 70 godz.dla każdego zainteresowanego podstawami obsługi programu

Cel: praktyczne opanowanie umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D) w programie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:Podstawy pracy z programem AutoCAD

I PODSTAWY PRACY Z PROGRAMEM AUTOCAD: 

 • wprowadzenie do środowiska pracy
 • ustawienia programu
 • układy współrzędnych
 • nowy rysunek
 • podstawowe obiekty
 • modyfikacja rysunku
 • narzędzia służące do oglądania rysunku
 • kreskowanie
 • wprowadzenie do warstw  

II  AUTOCAD - ZAAWANSOWANE 2 D           

 • dostosowanie programu do własnych potrzeb
 • cechy
 • zaawansowane napisy i teksty
 • rzutnie
 • style wymiarowe
 • style multilinii i punktu
 • odległość, powierzchnia i współrzędne punktu
 • narzędzia rysowania precyzyjnego
 • wydruk
 • centrum danych projektowych

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK BĘDZIE:

znał:

 • zagadnienia ogólne związane z uruchomieniem i obsługa programu AutoCAD
 • sposoby dostosowania programu do własnych potrzeb
 • narzędzia rysunkowe i narzędzia modyfikacji obiektów 2D
 • przygotowanie wydruku

umiał:

 •  swobodnie posługiwać się podstawowymi i zaawanasowanymi funkcjami programu AutoCAD
 • kreslić i modyfikować rysunki płaskie
 • posługiwać się narzędziami do tworzenia i edycji brył oraz powierzchni przestrzennych
 • przeglądać obiekty w przestrzeni
 • tworzyć obiekty przestrzenne na podstawie rysunków płaskich
 • generować dokumentację płaską obiektów bryłowych

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 • płatność w ratach
 • słuchacz otrzymaje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 • zaświadczenie w języku angielskim

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA

 • telefon (87) 566 37 87,
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.