Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

CZAS NA STAŻ - projekt dla młodych bezrobotnych!

czas na staż baner7Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

  •  w chwili przystąpienia do projektu mają mniej niż 30 lat
  • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski, są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

W ramach projektu zapewniamy : 

  • doradztwo indywidualne (1,5 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
  • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(10godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
  • wsparcie psychologiczne (śr. 6godz./os.)
  • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

oraz wsparcie towarzyszące:

  • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
  • Zwrot kosztów dojazdu na staże
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

 Rekrutacja do projektu przedŁużona do dnia 14.10.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

 Informacje: