Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Odprawa służbowa w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

DSC 930625.11.2016r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Andrzej Stasiulewicz oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Jarosław Wendt i Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Robert Żołnierowicz wzięli udział w odprawie służbowej z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Wśród zaproszonych gości była między innymi młodzież klas mundurowych  naszego Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach.