Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Zapowiadane zmiany w egzaminach zewnętrznych

1460x616

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianą wymagań programowych obowiązujących na egzaminach ósmoklasisty i egzaminach maturalnych. Zmiany te mają obowiązywać tylko w tym roku szkolnym, oczywiście ze względu na pandemię i wymuszoną przez to nauką zdalną w całym kraju. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań egzaminacyjnych zapowiadane są w grudniu w formie rozporządzenia. Obowiązujące przepisy należy sprawdzać na stronach internetowych MEN i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

MEN

CKE

OKE Łomża