Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Próbny egzamin maturalny

exam

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram tzw. próbnych egzaminów maturalnych, które zostały zaplanowane w dniach 3.03-16.03.2021. Także nasi uczniowie będą przystępować do tego testu diagnostycznego według poniższego harmnogramu. Dalsze informacje otrzymacie przez dziennik elektroniczny.

harmonogram