Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Wytyczne dotyczące przebiegu próbnych egzaminów maturalnych

1460x616

Naszych maturzystom, którzy w przyszłym tygodniu będą pisać tzw. testy diagnostyczne z zakresu przygotowania do egzaminu maturalnego przypominamy o zasadach i wytycznych, które będą obowiązywały w czasie trwania tych egzaminów na terenie szkoły. Poniżej można zapoznać się z całym dokumentem, który określa także obowiązki ucznia w zakresie ochrony osobistej i zachowania podczas pobytu w szkole.

procedury GIS, MEiN, CKE