Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Przedmiotowe egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe odbędą się według poniższego harmonogramu:

25.08.2021 godz. 9.00

- język angielski 

- język niemiecki

26.08.2021 godz. 9.00

- matematyka

- fizyka

27.08.2021 godz. 9.00

- język polski

- techniki i technologie fryjerskie