Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zapisz się już dziś na kurs i zdobądź nowy zawód!

Od roku szkolnego 2012/2013 mamy w Polsce możliwość kształcić się w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W naszych szkołach Kursy kwalifikacji zawodowych prowadzone są według podstawy programowej

opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat. Na dokumencie zostaną opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy zawodowe otrzymają również zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.

W OFERCIE BEZPŁATNYCH KURSÓW :

 

 TECHNIK INFORMATYK

 

Wyodrębnione kwalifikacje:informatyk2

E. 12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego
 • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • naprawa komputera osobistego                                                       

E. 13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami : 

 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

E. 14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:                                      ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • tworzenie stron internetowych
 • tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 • tworzenie aplikacji internetowych                                                                                                                                                        

Okres nauki: 4 semestry

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wyodrębnione kwalifikacje:

fryzzzA. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

A. 23 - Projektowanie fryzur

 • kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 • wizualizacja we fryzjerstwie

 Okres nauki: 4 semestry

    FRYZJER

Wyodrębnione kwalifikacje:

A. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich                                                                                                           ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

 Okres nauki: 3 semestry

Wymagania co do wykształcenia:
 • minimum zasadnicze zawodowe - dot. kwalifikacji A. 19
 • minimum średnie- dot. kwalifkacji A. 23, E. 12, E.13, E. 14


Nasze atuty:

 • nauka jest całkowicie bezpłatna
 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych
 • brak ograniczeń wiekowych!

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
 • Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).
 • Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.