Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Szkolenia okresowe BHP

BHP 2 

PRACODAWCO !

Musisz przeszkolić pracowników w zakresie BHP?

Minął termin ważności zaświadczenia?

W naszej firmie przeszkolisz pracowników rzetelnie, sprawnie i w przystępnej cenie!

 

ZAPRASZAMY!

 

OFERUJEMY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP:

  • dla pracowników administracyjno - biurowych - 8 godz. ( przeprowadza się je nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z pracownikiem.)
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 8 godz. (przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne zaś nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast w przypadku prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż na rok.)
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 godz. w formie samokształcenia kierowanego ( przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, kolejne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.)
  • dla pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby -  32 godz. w formie samokształcenia kierowanego (powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat)
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP -  64 godz. w formie samokształcenia kierowanego (powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat)

Koszt szkolenia: do ustalenia indywidualnie.

Prosimy o zapytanie na e-mail: a.ksiazko@zdz.bialystok.pl  z danymi dot. zakresu szkolenia oraz ilości osób. Skontaktujemy się w celu ustalenia ceny i terminów szkolenia. 

 

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA